Visserij

Teksten met dank aan Ottervriend.

Palingfuiken kunnen de verdrinkingsdood van otters veroorzaken. Drie palingvissers op de Hebriden vonden in anderhalf jaar 23 dode otters in hun fuiken (Jefferies et al., 1984}. In Oost-Duitsland was een derde van de dood gevonden otters verdronken in fuiken (Stubbe, 1977}. Ook in Nederland vormen palingfuiken een groot risico voor otters. Een vierde deel van de sinds 1965 dood gevonden otters was hierin verdronken (Van Moll, 1988}.De lage voortplantingssnelheid bij de otters in ons land wordt voornamelijk veroorzaakt door de PCB-verontreiniging van het aquatisch milieu. Het is de vraag of de Nederlandse otterstand de huidige periode van vervuild milieu kan overleven, gezien het landelijke karakter van de PCB- verontreiniging en de hoge persistentie van de hoog- gechloreerde PCB?s (Broekhuizen & De Ruiter-Dijkman, 1988).3.5.6.

Foto's met dank aan: International Otter Survival Fund. Teksten met dank aan Ottervriend.