Verspreiding

Teksten met dank aan Ottervriend.

Het verspreidingsgebied van de otter omvat vrijwel geheel Europa, Noord-Afrika en vrijwel geheel Azi?. In Azi? komen de otters niet voor in het uiterste noorden van de Sowjet-Unie, in Centraal-India, het Saoedi-Arabisch- schiereiland en op een aantal eilanden in Zuidoost-Azi?. In Europa behoren IJsland, en een aantal eilanden in de Middellandse Zee niet tot het verspreidingsgebied van de otter. Van de otter worden 10 ondersoorten onderscheiden, echter alleen de ondersoort Lutra lutra komt in Europa voor (tabel 3.1. hieronder ) .

Tabel 3.1. De verspreidingsgebieden van de ondersoorten van de otter (Mason & Macdonald, 1986).
ondersoort        woongebieden

lutra                   Europa, Azi? en Noord-Afrika

aurobrunnea    Nepal

barang              Thailand, Vietnam, Maleisi?, Sumatra en Java

chinesis            China

kutab             Kashmir

meridionalis      Iran en Zuid-Sowjet-Unie

monticola          Nepal, Sikkim en Assam

nair                     Sri-Lanka en Zuid-India

seistanica          Afghanistan en Pamir (Sowjet Unie)

whiteleyi            Japan

 Tabel 3.2. Een schatting van het aantal otters in verschil lende Europese landen (Heptner & Maunov, 1974; Erlinge & Nilson, 1976; Aritio, 1978; Wayre, 1978; Reuther, 1980; Barus & Zedja, 1981; Desmet, 1983; Madsen, 1986; Berendsen, 1987; mededeling Van Moll).

land                        aantal exempl.                                       jaar 

Ierland                   vrij algemeen                                         1982

Groot-Brittanni?   2.000                                                       1985

Noorwegen            5.000                                                         ?

Zweden                  1.000-1.500                                             1976-1977

Finland                  500                                                           1980

Denemarken          200                                                           1985

Nederland              10- 20                                                       1987-1988

Belgi?                     10- 15                                                       1980

West-Duitsland     200- 450                                                   1980

Oost-Duitsland      400- 800                                                   1980

Polen                       200- 400                                                   1974-1979

Tsjechoslowakije   175- 350                                                    1977-1978

Hongarije                1.500                                                         1980

Oostenrijk               zeer zeldzaam                                           1977

Zwitserland             20                                                              1980

Frankrijk                  250- 500                                                    1980

Spanje                     55                                                               1977

Portugal                  minder algemeen                                      1982

Itali?                         < 30                                                            1977

Joegoslavi?             vrij zeldzaam                                             1984

Griekenland             minder algemeen                                     1982

Roemeni?                 minder algemeen                                     1980

Bulgarije                   vrij zeldzaam                                             1985

Sowjet-Unie             10.000-20.000                                            1960-1970

 Foto's met dank aan: International Otter Survival Fund.

Teksten met dank aan Ottervriend.