Verstoring

Teksten met dank aan Ottervriend.

Zolang er maar enkele kleine rustige plekjes zijn, hebben otters weinig te lijden van verstoring door recreatie (Van Wijngaarden, Van de Peppel, 1970}. In Wales bleek recreatiedruk niet gecorreleerd met het voorkomen van otters (Macdonald, Mason, 1983}. In landen waar veel otters voorkomen, handhaven ze zich zelfs in steden (Festetics, 1980}. In enkele studies is wel een correlatie tussen verstoring en het verdwijnen van otters geconstateerd, maar dit is eerder een gevolg van met verstoring gekoppelde andere activiteiten zoals verdwijnen van landschapselementen en vervuiling.

Foto's met dank aan: International Otter Survival Fund. Teksten met dank aan Ottervriend.