Isolatie

Teksten met dank aan Ottervriend.

Om uitwisseling tussen populaties, met name door de dispersie van de jonge individuen, mogelijk te maken moeten er geschikte trekroutes zijn. Door de versnippering van het landschap staan migrerende otters aan grote gevaren bloot. Veelotters werden doodgereden op plaatsen waar weg en water kruisen. Kennelijk verplaatsen de otters zich over land langs het water. Verder wordt wel verondersteld, dat trekroutes tussen verschillende standpopulaties tegenwoordig niet meer als zodanig geschikt zijn. Hierbij denkt men onder andere aan de Randmeren en de grote rivieren (Derckx et al., 1983).

Foto's met dank aan: International Otter Survival Fund. Teksten met dank aan Ottervriend.