Voedsel

Teksten met dank aan Ottervriend.

Otters leven meestal vrijwel geheel van vis; daarnaast worden ook wel vogels, amfibie?n, zoogdieren, schaaldieren en in Zuid-Europa reptielen gegeten. Zij hebben een voorkeur voor vissen, die gemakkelijk te vangen zijn. Het menu in de loop van het jaar richt zich naar de aanwezige hoeveelheid en de vangbaarheid van iedere prooisoort (Erlinge, 1967a). Aan de middelgrote (15-20 cm) vissen wordt de voorkeur gegeven boven kleinere (Erlinge, 1968a) en grotere (Mason & Macdonald, 1986). Paling (Anquilla anquilla) lijkt belangrijk in geheel Europa. Karperachtigen worden veel gegeten in voedselrijke wateren; zalmachtigen met name in voedselarme rivieren en meren. In laaglandrivieren worden nogal wat driedoornige stekelbaarzen (Gasterosteus aculeatus) gevangen. Volwassen otters eten 1 -1,5 kilo vis per dag (Erlinge, 1968a).

Foto's met dank aan: International Otter Survival Fund. Teksten met dank aan Ottervriend.