Vervolging

Teksten met dank aan Ottervriend.

Voor 1942 werden otters in Nederland fel vervolgd. In de vorige eeuw werd dit zelfs door landelijke premiestelsels gestimuleerd. Na 1942 is er tot in het begin van de jaren zestig incidenteel vergunning verleend tot het doden van otters bij visvijvers. Momenteel is vervolging nauwelijks meer aan de orde.

De vervolging geschiedde vooral door vissers. Erlinge (1967) toonde in Zweden aan, dat otters visserijbelangen . niet schaden. Vaak wordt het tegengestelde beweerd, name- lijk dat predatie door otters gunstig zou zijn voor de samenstelling van de visbevolking. Dit is echter nog nooit aangetoond (Chanin, 1985). Foto's met dank aan: International Otter Survival Fund.

Teksten met dank aan Ottervriend.