Koppelen

Wanneer je degoes die elkaar nog niet kennen bij elkaar wil plaatsen, zal je deze moeten koppelen. Je kunt de dieren immers niet gewoonweg in de kooi van een andere degoe bijplaatsen, want dit veroorzaakt ruzie. Overigens is ook niet elke combinatie geschikt. Een eerste basisregel is: plaats nooit meerdere mannen bij elkaar. Dit levert ruzie op, zeker wanneer er nog een vrouwtje bijzit ook. Indien je meerdere mannen in dezelfde kooi wilt plaatsen, moet je minstens 3 vrouwtjes per man voorzien.Daarnaast moet je ook steeds de vrouw in het hok van de man zetten, en niet omgekeerd. Je kunt best steeds een combinatie van minstens 3 dieren maken, dan hebben ze meer speelgenot en bovendien zit je degoe dan niet direct alleen wanneer er eentje sterft.

Het koppelen zelf dan. Dit doe je best door een draad in het midden van de kooi te zetten, zo kunnen ze elkaar zien en ruiken. Na enkele dagen kan je ze dan bij elkaar laten. Dit doe je best wanneer ze zo jong mogelijk zijn, want dan zijn ze minder op hun territorium gesteld. Het eenvoudigste is om gewoon enkele vrouwtjes uit hetzelfde nest te nemen, aangezien deze elkaar al kennen moeten ze niet gekoppeld worden.