Natuurlijke vijanden

Teksten met dank aan Ottervriend.

In Nederland zijn vrijwel geen natuurlijke vijanden van otters. De in ons land overwinterende zeearenden (Haliaetus albicilla) kunnen otters doden (Reuther, 1985).

Foto's met dank aan: International Otter Survival Fund. Teksten met dank aan Ottervriend.