De populatiegrootte in Europa

Teksten met dank aan Ottervriend.

In tabel 3.2 zijn recente schattingen van het aantal otters in de verschillende Europese landen weergegeven. Van de 10.000- 20.000 otters in de Sowjet-Unie komen ongeveer 2.500- 5.000 in Europees-Rusland voor (Heptner & Maunov, 1974). Het juiste aantalotters laat zich in de meeste (Europese) landen moeilijk schatten, omdat de otter zich nauwelijks laat zien. Inventarisaties van gebieden naar het voorkomen van otters worden daarom niet op zicht gedaan,  maar aan de hand van spraints (uitwerpselen) en/of prenten. Door de grote home-range en het soms zwervend karakter van de mannetjes is telling alleen mogelijk wanneer spraints en/of prenten aan bepaalde exemplaren kunnen worden toegeschreven.

Foto's met dank aan: International Otter Survival Fund. Teksten met dank aan Ottervriend.