Groepsverband

Mussen zijn groepsdieren. Dat maakt dat ze vele dingen samen doen. Zo zijn bijvoorbeeld hun nesten dicht bij elkaar gelegen en zullen ze ook samen gaan eten. Daardoor kom je ze bijna nooit alleen tegen. Ook het schoonmaken van hun veren en het nemen van een zandbad doen ze samen. Hoewel mussen alles in groep doen zal er nooit een leider van de groep zijn. De mussen beslissen alles samen en als iets niet willen dan trekken ze zelf hun plan wat niet gezegd kan worden van kudde dieren. Elke keer komen ze naar de zelfde plaats terug om te broeden, keer na keer, jaar na jaar. De jongen verlaten deze broedplaats en kiezen ergens anders een goede omgeving om, net zoals hun ouders, in groep te leven met andere mussen. Mede doordat de jongen verder trekken en door de plaatshouding van de ouderen zijn de mussen over de hele wereld verspreid geraakt.

  Mussen durven zich ook te nestelen op boten, dit heeft tot gevolg dat ze grote afstanden afleggen zonder zelf ver te hoeven vliegen. Dit is voor de mus een ideale manier om zich te verspreiden. De mussen nestelen zich op een boot en de jongen verlaten keer op keer de broedplaats, telkens in een andere omgeving, gemeente of land.