VoortplantingGerbils zijn vanaf een leeftijd van 6 weken geslachtsrijp. Best is om ze pas na hun 13 weken te laten dekken, aangezien ze eerst hun energie nog nodig hebben om te groeien. Aan de paring gaat een groots voorspel vooraf. De gerbils lopen achter elkaar aan en roffelen met de achterpoten. Ze snuffelen eveneens aan elkanders achterwerk. Wanneer het vrouwtje bereid is om te paren zal ze haar achterwerk in de lucht steken, waarna ze enkele tientallen malen door het mannetje beklommen zal worden. De dekking is geslaagd wanneer het vrouwtje haar geslachtsdeel proper likt. Het mannetje zal na elke poging zijn geslachtsdeel kuisen.

Na de paring duurt het 24 tot 34 dagen vooraleer de jongen geworpen worden. De pasgeboren jongen wegen om en bij de 2,5 gram en zijn naakt, blind en doof. Ze kunnen enkel een zacht piepend geluid cre?ren. De eerste dagen overlijden er vaak nog een aantal jongen. Om de moeder aan te sterken kan je haar extra vitaminen of meelwormen voederen.

Op de 2de of 3de dag beginnen de oren zich te ontwikkelen, vanaf de 4de dag begint de haargroei. Rond de 10de dag beginnen de nog blinde jongen aan hun verkenningstocht, de vader brengt hen dan meestal terug naar het nest.

Rond de 17de dag beginnen ze met het eten van vast voedsel, eerst in kleine maten en vanaf de 24ste dag alleen nog maar vast voedsel. Ze drinken vanaf de 24ste levensdag niet meer bij de moeder.

De vader houdt zich bij de bevalling afzijdig. Nadien zal hij het nest warm houden en weggelopen jongen terug naar het nest dragen.

Het vrouwtje is het vruchtbaarst rond een leeftijd van 1 jaar. Ze zal dan het snelst achter elkaar nestjes kunnen krijgen en sneller bevrucht zijn. Na ongeveer 2 levensjaar zijn ze vaak niet meer vruchtbaar. En nest bevat gewoonlijk 3 tot 8 jongen, na een groot nest is het vrouwtje eveneens minder vruchtbaar.

Het is belangrijk dat ze voldoende nestmateriaal hebben, wat hooi, papiersnippers of papieren zakdoekjes volstaan hiervoor. Er wordt in dierenwinkels ook speciaal nestmateriaal verkocht, dit is echter niet nodig. Verder worden er ook hamsterwatten verkocht, dit is ten strengste af te raden. Ze kunnen hierin verstrikt geraken en sterven. Verder is een goed schuilhuisje aangeraden. Een omgekeerde stenen bloempot volstaat hiervoor.

Het geslachtsonderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke gerbils is vrij eenvoudig. Bij mannetjes zit de geslachtsopening namelijk een eind van de anus verwijdert, terwijl deze afstand bij vrouwtjes miniem is. Dit is vanaf een leeftijd van 3 weken doorgaans duidelijk zichtbaar. Daarnaast zijn bij de meeste volgroeide mannetjes ook de testikels duidelijk zichtbaar.