Koppelen

Wanneer je meerdere chinchilla?s bij elkaar wilt zetten kan je ze niet gewoon bij elkaar zetten, je zult ze moeten koppelen. Het gemakkelijkste is uiteraard om een koppeltje te kopen, maar die mogelijkheid bestaat meestal niet. Jonge dieren maken de minste problemen bij een koppeling, ze aanvaarden hun lagere rang. Bij oudere dieren zal bij een koppeling een rangorde bepaald moeten worden, waardoor ze kunnen vechten. Zwangere vrouwtjes maken vaak nog meer problemen, maar dan eerder uit defensief oogpunt.Je zult nooit meerdere mannen bij ??n of meerdere vrouwtjes kunnen plaatsen, de mannen zullen dan gaan vechten om de vrouwtjes. E?n man bij meerdere vrouwtjes is wel mogelijk. Bij het koppelen van een man met een vrouw moet je steeds een reeds fokrijpe vrouw (minimum 12 maanden oud) nemen, anders zal ze gedekt worden voordat haar lichaam er klaar voor is. Een jongere man is dan handig aangezien deze zich onderdanig zal gedragen.

Het koppelen gaat het simpel op de volgende methode: Je plaatst een kleiner kooitje in de grote kooi, je zet het te koppelen dier in het kooitje. De andere chinchilla?s zullen dan komen kijken en de nieuweling besnuffelen. Wanneer ze de nieuweling niet graag hebben zullen ze zich vijandig opstellen door de nieuweling te proberen te bijten of op hem te urineren terwijl ze op hun achterpoten staan.

Wanneer de groep rustig is en gewoon bij het kooitje gaan zitten, kan je proberen de nieuweling bij de groep te plaatsen. Wanneer er ruzie is moet je degene die de ruzie veroorzaakt heeft in het kooitje plaatsen en opnieuw hetzelfde doen. Pas wanneer je de koppeling volledig vertrouwd kan je ze alleen laten.

Een koppeling kan enkele dagen in beslag nemen, maar als het te lang duurt, kan je misschien best overwegen om de koppeling uit te stellen of eventueel te laten. Te lang in een klein kooitje zitten veroorzaakt immers alleen maar stress en dat is nergens goed voor. Je kunt eveneens iemand met meer ervaring om hulp vragen.

Wanneer er gevochten wordt, moet je ze direct uit elkaar halen. Chinchilla?s vechten door tot het bittere einde, met een zwaargewonde of misschien zelfs overleden chinchilla tot gevolg.

Nog ??n h??l belangrijk punt: Maak nooit een man-vrouw koppel van familieleden, 2 velvet chinchilla?s of 2 witte chinchilla?s. Het eerste om incest te voorkomen, het 2de en 3de vanwege de letale factor. Meer uitleg hierover vind je bij de voortplanting.